El Foro

The Settlers - Narodziny Imperium

Autor Respuestas
krzychos7 Monday 1 February 2010 at 14:55
krzychos7Anonymous

Witam, zrobiłem skrypt do The Settlers - Narodzony Imperium.
W zasadzie przerobiłem skrypt od Anno 1404 gdyż silnik gry jest ten sam. Testowałem, gra chodzi bardzo dobrze. Są jedynie lekkie zacięcia czasem (ułamki sekund), ale ogulnie wydajność niewiele odbiega od Windows.

Oto skrypt instalacyjny:
#!/bin/bash
# Date: (2010-02-01 13-20)
# Last revision: (2010-02-01)
# Distribution used to test: Ubuntu Karmic
# Wine version used: 1.1.37
# Author: krzychos7
 
[ "$PLAYONLINUX" = "" ] && exit 0 
 
#Loading libraries
source "$PLAYONLINUX/lib/sources"
 
Title="The Settlers - Narodziny Imperium"
Prefix="Settlers6"

if [ "$POL_LANG" == "pl" ]; then
LNG_WAIT_END="Kliknij \\"Dalej\\" JEDYNIE gdy instalacja gry dobiegnie końca..."
else
LNG_WAIT_END="Click on \\"Next\\" ONLY when the game installation
is finished or you will have to redo the installation.."
fi
 
cd $REPERTOIRE/tmp
rm *.jpg
wget http://www.image-share.com/upload/159/288.jpg --output-document="$REPERTOIRE/tmp/Settlers6.jpg"
convert "$REPERTOIRE/tmp/Settlers6.jpg" -scale 150x356\\! "$REPERTOIRE/tmp/left.jpg"
 
POL_SetupWindow_Init "" "$REPERTOIRE/tmp/left.jpg" 
 
#Presentation
POL_SetupWindow_presentation "$Title" "Ubisoft" "http://thesettlers.uk.ubi.com/home.php" "krzychos7" "$Prefix"
 
#Installing Wine
POL_SetupWindow_install_wine "1.1.37"
Use_WineVersion "1.1.37"
 
#Detection of the cd-rom
POL_SetupWindow_cdrom
POL_SetupWindow_check_cdrom "setup.exe" 
 
#Preparation o Wine
select_prefix "$REPERTOIRE/wineprefix/$Prefix"
POL_SetupWindow_prefixcreate
 
#Install Directx9
POL_Call POL_Install_d3dx9_aug2009
 
#Size of graphics memory
POL_SetupWindow_menu_list "Your Memory Graphic" "$Title" "32 64 128 256 384 512 768 896 1024 2048" " "
VMS="$APP_ANSWER"
 
#Setting DirectDrawRenderer
cd "$WINEPREFIX/drive_c/windows/temp"
echo "[HKEY_CURRENT_USER\\\\Software\\\\Wine\\\\Direct3D]" > OGL.reg
echo "\\"VideoMemorySize\\"=\\"$VMS\\"" >> OGL.reg
regedit OGL.reg
 
#Configuring Wine
Set_OS winxp
 
POL_SetupWindow_wait_next_signal "Instalowanie ..." "$Title"
wine "$CDROM/setup.exe"
POL_SetupWindow_detect_exit
 
POL_SetupWindow_message "$LNG_WAIT_END" "$Title"
 
#Icon Creation
cd "$REPERTOIRE/tmp"
mv "$CDROM/Setup/Bin/base/bin/Settlers6MCE.png" "$REPERTOIRE/icones/Settlers6MCE.png"
convert "$REPERTOIRE/icones/Settlers6MCE.png"  -scale 32x32\\! "$REPERTOIRE/icones/32/$Title"
rm "$REPERTOIRE/icones/32/Settlers6MCE.png"
 
#Creating Launcher
POL_SetupWindow_make_shortcut "$Prefix" "Program Files/Ubisoft/THE SETTLERS - Narodziny Imperium" "Play Settlers 6.exe" "Settlers6MCE.png" "$Title"
 
cd "$WINEPREFIX/drive_c/windows/temp"
echo "[HKEY_CURRENT_USER\\\\Software\\\\Wine\\\\DllOverrides]" > patch.reg
echo "\\"dbghelp\\"=\\"native\\"" >> patch.reg
regedit patch.reg
 
Set_WineVersion_Assign "1.1.37" "$Title"
 
POL_SetupWindow_Close
exit

Editado por: krzychos7