Fora

Answer to topic: wine cmd.exe /c echo '%ProgramFiles%' returned empty string

Musisz być zarejestrowany by mieć tutaj dostęp