Forum

Answer to topic: Simcity 2000 SE GOG version - game stretches to both my screens

Du måste vara medlem för att komma åt denna del