Du är här

Hämta

Information

PlayOnLinux mainly relies on WineHQ project. If you want help them and to get a professional support of wine, please consider buying codeweavers products.

We would also like to thank ScummVM and DOSBox projects

Developement version

To get the latest developement version, open a terminal and type:

git clone https://github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4

Packages

keyAll distributions

Generiskt paket

.tar.gz filer :

Du behöver bara packa upp dessa filer och köra "./playonlinux". PlayOnLinux är skrivet i programmeringsspråket Python, så det behöver inte kompileras.

PlayOnLinux : PlayOnLinux_4.3.4 .tar.gz

keyArchlinux

Arch Linux

Lägg till archlinufr-förrådet:

Som root (eller med sudo), lägg till följande rader i /etc/pacman.conf (för i686 (32-bitars) arkitektur):

[archlinuxfr]
Server = http://repo.archlinux.fr/i686

Eller följande rader (för x86_64 (64-bitars) arkitektur):

[archlinuxfr]
Server = http://repo.archlinux.fr/x86_64

Installera PlayOnLinux

Som root (eller med sudo), skriv följande kommando:

pacman -Sy playonlinux
keyDebian

Debian

Deb-filer :

PlayOnLinux : PlayOnLinux_4.3.4 .deb

Med Squeeze-förrådet

Skriv (eller klipp och klistra) följande kommandon i terminalen:

wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O - | apt-key add -
wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_squeeze.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
apt-get update
apt-get install playonlinux

Med Lenny-förrådet

Skriv (eller klipp och klistra) följande kommandon i terminalen:

wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O - | apt-key add -
wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_lenny.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
apt-get update
apt-get install playonlinux

Med Etch-förrådet

Skriv (eller klipp och klistra) följande kommandon i terminalen:

wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O - | apt-key add -
wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_etch.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
apt-get update
apt-get install playonlinux
keyFedora

Fedora

hit och installera playonlinux-yum paketet.

keyFrugalware

Frugalware

Skriv bara följande kommando

pacman-g2 -S playonlinux
keyUbuntu

Ubuntu

Deb-filer :

PlayOnLinux : PlayOnLinux_4.3.4 .deb

Med Precise-förrådet

Skriv (eller klipp och klistra) följande kommandon i terminalen:

wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O - | sudo apt-key add -
sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_precise.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install playonlinux

Med Oneiric-förrådet

Skriv (eller klipp och klistra) följande kommandon i terminalen:

wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O - | sudo apt-key add -
sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_oneiric.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install playonlinux

Med Natty-förrådet

Skriv (eller klipp och klistra) följande kommandon i terminalen:

wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O - | sudo apt-key add -
sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_natty.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install playonlinux

Med Maverick-förrådet

Skriv (eller klipp och klistra) följande kommandon i terminalen:

wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O - | sudo apt-key add -
sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_maverick.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install playonlinux

Med Lucid-förrådet

Skriv (eller klipp och klistra) följande kommandon i terminalen:

wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O - | sudo apt-key add -
sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_lucid.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install playonlinux