Forum

Answer to topic: Pressing "Open a shell" on MX Linux opens terminal with "This script must be executed in PlayOnLinux."

Du måste vara medlem för att komma åt denna del