Forum

Answer to topic: Ubuntu will drop 32 bits support in 19.10

Du måste vara medlem för att komma åt denna del