Forum

Answer to topic: How to change key mapping so CMD key on my mac is CTRL in wine?

Du måste vara medlem för att komma åt denna del