Forums

Kodowanie po raz n-ty

Auteur Réponses
videl Dimanche 13 Avril 2008 à 14:38
videlAnonymous

W jakim systemie kodowany jest POL?
Obecnie z uwagi na bank siedzê na iso8859-2, i zdaje mi siê, ¿e powoduje to krzaczenie siê polskiego t³umaczenia POL'a (mam na my¶li aplikacjê). Je¶li utf8, to nale¿a³oby o tym gdzie¶ wspomnieæ, b±d¼ zabezpieczyæ program przed tak± sytuacj±. Przecie¿ nie ma obowi±zku posiadania utf, mylê siê?

Edité par videl

krzychos7 Mardi 2 Février 2010 à 13:01
krzychos7Anonymous

Zasadniczo jako program wielojęzykowy to oczywiste że UTF-8. ISO 8859-2 jest kodowaniem środkowej europy, czyli na logikę jeżeli to francuski program, z wsparciem między innymi języków Angielskiego, Hiszpańskiego, Francuskiego i Polskiego to takie kodowanie jest wykluczone.

Osobiście radziłbym Ci przesiąść się na UTF-8 skoro używasz Linuksa. Większość programowania korzysta z UTF-8.

Edité par krzychos7